คสช.ควรนิรโทษกรรมให้ประชาชน คำสั่ง 55/59 ไม่ทำให้สถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทยดีขึ้น

September 13, 2016 admin 0

วิญญัติ ชาติมนตรี แม้จะมีการประกาศยกเลิกให้ พลเรือนไม่ต้องขึ้นศาลทหาร ตาม คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 55/2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 ซึ่งในทางสาธารณะอาจดูเป็นการผ่อนปรน หลังจากผู้เห็นต่างทางการเมือง ได้ถูก คสช.ใช้มาตรการ กดดันโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายกำถูกเขียนขึ้นโดย คณะ คสช.มาเป็นเวลากว่า 2 ปี แต่สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาแม้ว่าจะมี คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ […]