No Picture

วิเคราะห์ ประชุม”ปางโหลงศตวรรษที่21″ ชะงักงัน ขาดสะบั้น หรือสันติภาพ..?

September 2, 2016 admin 0

นายดุลยภาค ปรีชารัชช นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันผู้ช่วยวิจัยอยู่ที่คอร์แนล สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ ThaiVoiceMedia เกี่ยวกับการประชุม ปางโหลงแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ การประชุมเจรจาสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธ์ุเมียนม่า ที่กรุงเนย์ปิดอว์ เมืองหลวงของเมียนม่า ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายนนี้ว่า เป็นการประชุมที่มีความสำคัญต่อการเมืองเมียนม่าในยุคเปลี่ยนผ่านเพราะเป็นการประชุมเพื่อสร้างรัฐ สร้างชาติ และสร้างสันติภาพในเมียนม่า แต่ปัจจัยของความสำเร็จหรือล้มเหลวในการประชุมครั้งนี้อยู่ที่ท่าทีหรือยุทธศาสตร์ของกองทัพพเมียนม่าที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในรัฐบาลพลเรือนของเมียนม่า […]