เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

September 10, 2016 admin 0

เมื่อ 30-40 ปีก่อน เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีอาวุโสอายุ 76 ปี เคยมีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องชื่นชอบทั่วฟ้าเมืองไทย แต่เหตุไฉนใยมาเสียคนตอนที่อายุย่างเข้าสู่วัยชรา ในช่วงเวลาที่อายุกำลังจะดับขัย ไปสู่ภพภูมิแห่งใหม่ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2483 เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2536 สาขาวรรณศิลป์ เป็นกวีรางวัลซีไรต์และเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปัจจุบันกวีผู้โด่งดังที่ได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลผู้นี้ […]