No Picture

เอ็นจีโอ.ใต้ หนักใจ”รัฐบาลทหาร”ไม่จริงจังแก้ปัญหาสิทธิชุมชน (ตอนจบ)

August 30, 2016 admin 0

นายสมบูรณ์ คำแหง เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ให้สัมภาษณ์ ThaiVoiceMedia เกี่ยวกับปัญหานโยบาย โครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการพัฒนาที่รัฐบาลนำลงไปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ว่า รัฐบาลทหารไม่จริงใจที่จะรับฟังและแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกัน จะหวังพึ่งองค์กรสิทธิฯก็ไม่ได้ สุดท้่ายคงหวังพึ่งสื่อที่จะสะท้อนปัญหาของชุมชน และหวังว่าเมื่อมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิชุมชนจะได้รับความสนใจของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น สนับสนุนรายการ Thai Voice ได้ที่ paypal.me/JomPetchpradab